ODBER NOVINIEK

Odoberajte aktuálny leták a budete vždy informovaný o novinkách
ODBER NOVINIEK
Slovak Czech English German Hungarian

PROFIL SPOLOČNOSTI

RODINNÉ DOMY

Realitná kancelária KO-REAL zaisťuje kompletné a  predovšetkým kvalitné realitné služby od roku 2004, so špecializáciou na predaj a prenájom nehnuteľnosti. Pomôžeme Vám nehnuteľnosť predať alebo prenajať rýchlo, za najvyššiu možnú cenu (s ohľadom na aktuálne trhové podmienky), všetko s kvalitným právnym servisom a predovšetkým so zárukou maximálnej bezpečnosti celej transakcie. Neriskujte - nechajte Vaše starosti nám. Skúsení špecialisti realitnej kancelárie KO-REAL sú schopní predísť mnohým nepríjemnostiam a klienta pred nimi ochrániť.

 

Zabezpečíme pre Vás:               

 • zadarmo trhový odhad nehnuteľnosti
 • nájdenie vhodného kupca alebo nájomca
 • vyhľadanie nehnuteľnosti podľa požiadaviek
 • komplexný právny servis
 • perfektné spracovanie Vašej nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie vrátane fotografií a profesionálnej prezentácie
 • spísanie zmluvných dokumentov ako sú napr. zmluvy nájomnej či podnájomné, kúpne, zmluvy o prevode vlastníctva bytu / nebytového priestoru vrátane návrhu na vklad vlastníckeho práva pre katastrálny úrad
 • zhromaždenie podkladov a súčinnosť pri poskytnutí hypotekárneho úveru alebo úveru zo stavebného sporenia či akéhokoľvek iného úveru na obstaranie nehnuteľnosti
 • osobný prístup realitného špecialistu, ktorý Vás osobne povedie celým procesom k Vašej maximálnej spokojnosti

 

Odmena / provízie za služby realitnej kancelárie

Za služby poskytované realitnou kanceláriou hradí klient realitnej kancelárii odmenu / províziu, ktorá sa riadi platným cenníkom realitnej kancelárie.

 
 

Provízia za zabezpečenie prenájmu nehnuteľnosti

RODINNÉ DOMY

Výška provízie pre realitnú kanceláriu sa pri sprostredkovaní prenájmov bytov, rodinných domov a nebytových priestorov určuje väčšinou podľa výšky nájomného a zvyčajne robí jeden mesačný nájom bez vedľajších poplatkov. Táto provízia je splatná pri realizácii prenájmu nehnuteľnosti, tj. V okamžiku, kedy dôjde k uzavretiu nájomnej alebo podnájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom, resp. nájomcom a podnájomníkom. Súčasne poskytujeme potrebnú súčinnosť pre riadne odovzdanie nehnuteľnosti do užívania nájomcovi / podnájomníkovi vrátane spísania preberacieho protokolu a prípadného prevodu meradiel spotreby jednotlivých médií na nájomcu / podnájomník. Provízia je splatná jednorazovo a pokiaľ dôjde medzi prenajímateľom a sprostredkovaným nájomcom k predĺženiu nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie, žiadnu následnú províziu neúčtujeme.

KO-REAL sa špecializuje v oblasti prenájmov predovšetkým na prenájmy dlhodobé, pričom garantujeme dĺžku trvania nájomného / podnájomného vzťahu po dobu jedného roka. Pokiaľ dôjde k ukončenia nájomného vzťahu z dôvodov na strane nájomca / podnájomník (bez zavinenia prenajímateľa) pred uplynutím jedného roka, zaisťuje pre prenajímateľa prenájom na ďalšie obdobie zdarma, bez nároku na províziu.

 

 

Provízie za zaistenie predaja nehnuteľnosti

Obvyklá výška provízie za zabezpečenie predaja nehnuteľnosti alebo prevode členských práv a povinností spojených s výlučným užívaním bytového či nebytového priestoru (pri družstevnej nehnuteľnosti) vrátane kompletného právneho servisu a správnych poplatkov býva stanovená percentom z ceny nehnuteľnosti v rozmedzí 3 - 5%, podľa hodnoty obchodovaných nehnuteľností a celkovej náročnosti obchodného prípadu. Individuálne je možné tiež dohovoriť fixnú sumu, ktorú požaduje predávajúci získať a realitná kancelária si obvyklú províziu k požadovanej cene pripočíta.
Vyhľadávanie nehnuteľností podľa želania klienta :
CHATYPre klientov, ktorí nemôžu z časových alebo iných dôvodov tráviť mnoho hodín prehľadávaním internetu či iných inzertných médií, ponúkame jedinečnú možnosť ako si svoje predstavy o nehnuteľnosti splniť. Budete potrebovať iba presne špecifikovať svoje predstavy, očakávané "parametre" nehnuteľnosti a maximálnu cenu, do akej by ste svoju vysnívanú nehnuteľnosť radi kúpili. Svoje požiadavky nám jednoducho prostredníctvom internetového formulára, e-mailom alebo telefonicky zadáte a my zariadime všetko ostatné. Bude Vám pridelený osobný maklér, ktorý pre Vás zodpovedajúce nehnuteľnosti starostlivo vyhľadá, prípadne pripraví špeciálny postup vrátane cielenej inzercie, na základe ktorej oslovíme potenciálnych vlastníkov nehnuteľností podľa Vami odovzdaných parametrov. Realitná kancelária vychádza z dlhodobých skúseností tímu odborníkov na realitný trh Slovenskej republiky a z dobrej znalosti cenových rozpätí a reálne splniteľných možností na tomto trhu v príslušnej lokalite a čase. Vždy sa snažíme vyjsť klientom v ústrety a ich priania premeniť na skutočnosť.


Doklady potrebné pre spoluprácu s realitnou kanceláriou

BYTYV prípade, že sa rozhodnete využiť služby a skúseností realitnej kancelárie KO-REAL, zabezpečíme všetko za Vás. Pre začatie spolupráce s realitnou kanceláriou je však dobré mať so sebou niektoré dokumenty, potvrdzujúce pravdivosť ústne zaslaných informácií, ktorých základný prehľad nájdete nižšie. Ak nejaké z týchto podkladov nemáte k dispozícii, nič sa nedeje, obstaráme ich sami :-) a pre Vás zdarma.


V prípade nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve

 • nadobúdací titul
 • aktuálny výpis z katastra nehnuteľností
 • snímka katastrálnej mapy
 • znalecký posudok
 • u právnických osôb výpis z obchodného registra
 • projektová dokumentácia

 

V prípade nehnuteľnosti v družstevnom vlastníctve

 • nájomná zmluva
 • doklad o členstvo v predmetnom bytovom družstve (členská knižka / iný dokument)
 • aktuálny výpis z katastra nehnuteľností, kde je ako vlastník nehnuteľnosti zapísané družstvo
 • stanovy družstva

 


 

RODINNÉ DOMY, CHATY A INÉ

RODINNÉ DOMY

BYTY

BYTY

POZEMKY

POZEMKY

S5 BOX

WEBHOSTING EARTH